Home >

Inleiding

De communicatie tussen ouders en school wordt alsmaar meer complex. Scholen moeten niet alleen steeds méér communiceren. Ze krijgen ook steeds vaker anderstalige ouders over de vloer die het Nederlands niet of nauwelijks beheersen. Ook met mensen in armoede verloopt de communicatie soms stroef. Het taalgebruik verschilt en sommige ouders kunnen onvoldoende lezen. Maar het gebruik van schriftelijke kanalen - brieven, flyers, agenda's, … - is in een school niet te vermijden. Steeds meer directies en leerkrachten geraken ervan overtuigd dat beelden en pictogrammen handig en zelfs onmisbaar zijn om de schriftelijke communicatie te ondersteunen. Pratenmetelkaar.be doet net wat zijn naam belooft: hulpmiddelen aanreiken om beter te communiceren met ouders en kinderen. Lees meer

Riso. Wie zijn wij?

Riso Vlaams-Brabant is een vzw die op verschillende plaatsen in de provincie opbouwwerk en buurtwerk organiseert. Wij werken met groepen die zelf niet makkelijk opkomen voor hun rechten. Samen met hen pakken we problemen aan die te maken hebben met huisvesting, samenleven, vereenzaming, onderwijs, arbeid, ... Dat "samen met hen" maakt ons werk uniek.

Feedback geven?

Je ondervindt een probleem, hebt een goede tip, of wil ons een hart onder de riem steken?
Feedback geven kan altijd.

Pictogrammen

Activiteiten op school
Mededelingen van de school
Wanneer?
Meebrengen
Niet meebrengen
Uitstap
Mededelingen van de ouders